Styrelsen 2019

Lisbeth Carlsson
Ordförande
070-494 01 23
Lisbeth Andersson
Sekreterare
070-297 73 39
Astrid Arencrantz
Kassör
070-650 25 44
Åse Nylander
Vice Ordförande
073-618 31 54
Carina Johansson
Ledamot
070-627 78 36

Om det är något Du undrar över, ring gärna någon av oss i styrelsen!

Rolf Fridén
Revisor
Anders Eriksson
Revisorsuppleant
Thomas Pettersson
Anita Lindström

Valberedning

Har du bilder från våra vandringar som du vill ha upplagda så maila dem till vandring@timje.se