Välkommen till Jönköpings Vandrarförening

Vår ambition;
Frisk Luft och Motion

Se vår nya sida "Senaste nytt"
där vi presenterar de senaste nyheterna.


   NYTT HÖSTEN 2021

Vid kommande vandringar gäller följande:


I och med Folkhälsomyndighetens lättade
restriktioner samåker vi igen. 
Detta startar den 24 oktober.
Vi samlas inför vandringarna på Västra Torget,
Jönköping om inget annat anges.