Välkommen till Jönköpings Vandrarförening

Vår ambition;
Frisk Luft och Motion

Se vår nya sida "Senaste nytt"
där vi presenterar de senaste nyheterna.

 

         NYTT HÖSTEN 2020

                                               
                                                     På grund av rådande omständigheter beträffande Corona blir det INGEN SAMÅKNING från torget.

Vi träffas istället på vandringens startplats som anges i programmet.
                                     Det är var och ens ansvar att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer.
                                                            Är det någon som vill ta med någon i bilen eller någon som vill åka kontakta mig så kan jag förmedla.

Lisbeth 070-4940123

Mail: liscar@telia.com